Miyerkules, Setyembre 30, 2009

Manipesto ng mga Sidewalk Vendors

Manipesto ng Pagkakaisa at Kahilingan
ng mga Sidewalk Vendors sa Kamaynilaan

Kami, mga sidewalk vendors ng Kamaynilaan, kumakatawan sa malaking bilang ng maliliit na manininda sa mga bangketa, ay nagpapahayag ng aming matinding pagkondena sa ginagawang marahas na demolisyon sa amin ng Metro Manila Development Authority (MMDA), sa pangunguna ng Chairman nito na si G. Bayani Fernando. Kami'y lalong nalulungkot anng marinig namin na siya ay buong pagtitiwalang sinusuportahan ng Malacañang sa kanyang mga patakaran, kabilang na ang paggamit ng dahas laban sa aming manininda.

Kami ay mahihirap. At dahil sa kahirapang ito, kami ay naobligang sumuong sa isang klase ng hanapbuhay na sa tingin namin ay marangal ngunit nakalulungkot na kinamumuhian ni Chairman Fernando at ng iba pang sektor. Kung hindi dahil sa kahirapan, hindi kami magtitiis magbilad sa araw at magpuyat sa magdamag, sumuong sa iba't ibang klase ng panganib at pang-aabuso mula sa kamay ng sindikatong pulisya at mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, mapagdugtong lamang ang aming buhay sa araw-araw.

Kung hindi dahil sa kahirapan, sana'y mas marangal naming binubuhay ang aming mga pamilya at sanay nakapag-aambag ng kontribusyon sa pormal nating ekonomya gaya ng iba pa naming kababayan na nakakaangat sa buhay. Ganunpaman, hindi maikakaila ang katotohanan na kung hindi dahil sa impormal na industriyang ito, sana'y mas higit na mabigat ang pasaning problema ng ating bansa. Dahil sa aming bahaging kontribusyon sa tinatawag na underground economy, na ayon sa mga ekonomista, ay kumakatawan sa halos 30% hanggang 40% ng ating Gross Domestic Product (GDP), nagagawang makaraos ng ating ekonomya sa kabila ng malaking kapabayaan ng pamahalaan. Kung hindi sa aming pagtitiis at pagtityaga sa ganitong hanapbuhay, mas lalo sanang lumobo ang unemployment rate sa bansa na sa ngayon ay umaabot na sa limang milyon.

Ang di namin maintindihan ay bakit sa halip na kilalanin ang kontribusyon naming ito, kami ay sinisingil sa mabigat na kasalanang walang ibang ugat kundi kahirapan. Kami'y inuusig at pinarurusahan sa tanging dahilan na kami'y lumalabag sa mga batas at alituntunin ng kaayusan sa Kamaynilaan.

Aaminin naming kami'y may nalalabag na mga batas sa proseso ng aming paghahanapbuhay. Pero ito ay hindi sinasadyang paglabag. Para sa amin, ito ay nesesidad para kami ay mabuhay. Alam naming mas magandang di hamak at ligtas magtinda sa loob ng palengke, pero ang hamak naming kalagayan ang nagtulak sa amin sa labas hindi dahil ginusto naming labagin ang batas.

Marami rin sa mga mayayaman at nakatataas sa ating lipunan, kung tutuusin, ay may nalalabag ding mga batas, gaya ng mga batas-paggawa, mga batas sa katiwalian at kalikasan. Pero magaan at malambot ang pagtrato sa kanila ng pamahalaan kumpara sa aming mga mahihirap. Maraming malalaking negosyante ang nandadaya sa buwis pero di nakakaranas ng lupit at dahas ng pamahalaan gaya ng aming nararanasan sa kasalukuyan. Bliyun-bilyong pondo ng gubyerno ay nawawaldas sa katiwalian ng maraming opisyal ng pamahalaan. Pero nasaan ang mga batas? Sa aming pakiramdam, iba ang nakikita naming lupit ng batas sa aming mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman.

Hindi namin ginagawang dahilan ang kahirapan para labagin ang batas gaya ng sinasabi ni Fernando. Ang hinahanap namin kay Chairman Fernando ay tratuhin niya kami bilang mga tao na may dignidad. Hindi kami kriminal, lalong hindi krimen ang aming paghahanapbuhay.

Hindi kami tutol sa progreso at kaayusan, pero sana sa pagsasaayos nito, tiyakin ng pamahalaan ang hustisyang panlipunan. Walang saysay ang anumang progreso na nakatuntong sa ibabaw ng kaapihan naming mga mahihirap. Sa ganitong batayan, ipinaaabot namin sa MMDA at sa Pambansang Pamahalaan ang aming mga sumusunod na kahilingan:

1. Itigil ang demolisyon sa sidewalk vendors sa Kamaynilaan hangga't hindi nakakahanap ng komprehensibong solusyon ang MMDA, Lokal at Pambansang Pamahalaan sa dislokasyong idudulot ng proyekto sa aming maliliit na manininda;

2. Absolutong ipagbawal ang paggamit ng dahas, sa anumang paraan, laban sa mga sidewalk vendors. Daanin ang resolusyon ng problema sa negosasyon hindi sa pamamagitan ng pwersa at dahas ng pamahalaan;

3. Sa halip na paglipol sa pamamagitan ng dahas at "ubusan ng kapital" na patakaran ang pairalin, dapat tumulong ang MMDA, mga Lokal at Pambansang Pamahalaan sa pag-oorganisa ng mga sidewalk vendors. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng malakas na organisasyon ng mga vendors at bukas na ugnayan sa otoridad, mas madaling maipapatupad ang kaayusan ng walang nasasaktan.

Sa ganitong paraan namin nakikitang malulutas ang hidwaan sa pagitan naming sidewalk vendors at ng MMDA. Pag-uusap, hindi digmaan.

Kung ang mga armado at rebeldeng grupo sa bansa ay kinakausap ng gubyerno sa pormal at respetadong paraan, bakit kaming mga manininda ay di magawang kausapin ni Chairman Fernando at bigyan ng oportunidad na makalahok sa pag-uusap at makatulong sa paghahanap ng solusyon sa problema? Kailangan pa bang kami ay mag-armas din para kami'y kausapin? Kailangan din ba naming magrebelde para daanin din ng gubyerno sa negosasyon ang aming mga karaingan?

Kaiba sa sinasabi ni Chairman Fernando, kami ay handang makipagtulungan sa pamahalaan. Handa kami sa anumang pag-uusap. Pero kung sa kabila nito ay magiging matigas pa rin ang puso niya sa amin, wala nang natitirang opsyon sa amin kundi ang lumaban at ipagtanggol ang aming kabuhayan.

MMVA
Metro Manila Vendors Alliance
Agosto 30, 2002
University of the Philippines
Diliman, Quezon City

Linggo, Setyembre 27, 2009

Mensahe sa Metro Manila Vendors Summit, 30 Agosto 2002

MENSAHE NG PAKIKIISA
ni Cong. Augusto "Boboy" Syjuco sa okasyon ng Metro Manila Vendors Summit
30 Agosto 2002, UP Chapel, Diliman, Quezon City

Isang makabuluhang pagbati at pagsaludo sa sektor ng manininda at maralitang tagalunsod.

Nito pong mga nakaraang linggo at araw ay nasaksihan natin at naranasan ang sunod-sunod na atake sa hanay ng mga maninida, isang atake ng paglabag sa karapatang pantao at karapatan sa paghahanapbuhay ng mga maliliit nating kababayang biktima ng patuloy na kahirapan. Sa kasalukuyan po, mga kasama, ay nakatanggap tayo ng report na ang mga kapatid nating manininda sa Caloocan at Cubao ay dumaranas ng atake at pandarahas mula sa mga tauhan ng MMDA. Sobra na po ito, mga kasama.

Binabanggit sa ating Saligang Batas, Article XIII, hinggil sa Social Justice and Human Rights: "The promotion of social justice shall include the commitment to create economic opportunities based on freedom of initiative and self-reliance." Ang nagaganap ngayon, mga kasama, ay malinaw na paglabag sa probisyon na ito ng Saligang Batas, sa halip na lumikha ang gubyerno ng sinasabing "economic opportunities" - winawasak pa ng mga opisyales at ahente nito ang inisyatiba ng mga maliliit na manininda na maghanapbuhay sa legal na pamamaraan.

Si Chairman Bayani Fernando ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ay mukhang tuliro at naguguluhan sa kanyang bagong tungkulin. Sa kanyang kagustuhan na linisin at paluwagin ang mga pangunahing lansangan at ayusin ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan, wala itong pakialam kung masagasaan man ang karapatan ng mga maliliit na manininda, na pilit na gumagawa ng paraan upang magkaroon ng kahit kaunting pagkakakitaan para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya.

Nakalimutan na yata ni Chairman Fernando na tayo ay may umiiral na mga batas na dapat kilalanin at sundin lalo na ng isang opisyal ng gubyerno. Sa patakaran ni Chairman Fernando na linisin at itaboy ang mga "street vendors", nalabag niya ang Executive Order No. 452 na nagbibigay ng guidelines para sa proteksyon at seguridad sa mga manininda, at ang Implementing Rules and Regulation nito, nilabag din niya ang Revised Penal Code, Rules on Criminal and Civil Procedure at ang mismong Saligang Batas - ipinatutupad nito ang isang marahas, di makatao, "arbitrary" at ilegal na aksyon at pamamaraan laban sa mga manininda sa kalsada - kung susumahin, ang aksyon ni Bayani Fernando ay isang pagpapataw ng kaparusahan ng walang paglilitis o "due process". Hindi lahat ng kaparaanan ay wasto para makamit lamang ang isang layunin - "the end does not always justify the means".

Muli ko pong lilinawin, tayo po ay hindi tutol sa layunin na ayusin at linisin ang mga pangunahing lansangan, subalit hindi sa ganitong makahayup, maka-Hitler at barubal na paraan. Ang ano mang patakaran o batas ay dapat dumaan sa isang konsultasyon at maging katanggap-tanggap sa mga apektadong sektor o bahagi ng lipunan.

Ang mga manininda sa kalsada ay kinikilala ng Executive Order No. 452 bilang bahagi ng pinakamahirap na sektor sa ating lipunan, at kabilang sa bumubuo ng tinatawag na "disadvantage workers" sa impormal na sektor. Ang mga manininda sa kalsada ay mga mararangal at tapat na tao na naghahangad lamang na lumikha ng kanyang ikabubuhay sa gitna ng lumalalang krisis at hirap ng pamumuhay. Sila ay walang malaking puhunan, walang pang-ipa ng pwesto sa palengke, itinitinda kahit anong pwedeng itinda na kailangan ng mga mamimili at kadalasan ay biktima ng 5-6 at pangongotong ng mga tiwaling tauhan ng pulisya at pamahalaan. Sa katotohanan, malaki ang naitutulong ng mga manininda sa kalsada sa mga mamimili o konsyumer na naghahanap ng murang bilihin upang pagkasyahin ang kanilang maliit na badyet.

Nasaan ngayon ang katwiran at katinuan ni Chairman Bayani Fernando para sabuyan ng gaas, silaban, glilingin at iba pang anyo ng pangwawasak sa mga produkto at pagkain na pinapakinabangan ng karamihan sa ating mga mamamayan?

Ako po ay nagsampa ng House Resolution sa Kongreso upang imbestigahan ang marahas at ilegal na aksyon ng MMDA laban sa mga manininda sa kalsada at isang House Resolution na humihingi ng interbensyon o pakikialam ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa sitwasyon upang mahinto ang isinasagawang atake ng MMDA sa hanapbuhay ng mga manininda sa kalsada. Isang House Resolution din ang aking pinapipirmahan sa aking mga kasamahan sa Kongreso upang tulungan ang mga biktima at na-displaced na mga manininda sa pamamagitan ng kontribusyon na magmumula sa kanilang mga sahod. Nakahanda rin po tayo na gumawa at magpanukala ng isang batas, isang Magna Carta of Street Vendors kung kinakailangan, na magbibigay ng kumprehensibong karapatan at proteksyon sa sektor ng mga manininda.

Ang mga manininda sa kalsada ay matagal ang naghihintay ng pagkilala, proteksyon at seguridad na ibibigay ng pamahalaan. Ang E.O. 452 ay dapat bigyan ng pangil upang maipatupad nang lubusan at kailangan din ng iba pang mga batas na magbibigay ng proteksyon at solusyon sa kasalukuyang kalagayan na kinakaharap ng mga manininda.

Ang ginagawa ngayon ni Bayani Fernando ay naglantas sa isang nakakaawa at masamang kalagayan ng mga manininda sa kalsada. Ang pekeng bayani ay nagpatotoo at nagbigay-buhay sa mga tunay na bayani ng ating mga pamilya at ekonomya - ang mga maliliit na manininda. Ito na ang tamang panahon upang kilalanin ang ating sektor. Ito na ang panahon upang soliduhin ang ating hanay!

MABUHAY ANG SEKTOR NG MANININDA! MABUHAY ANG MARALITANG TAGALUNGSOD!

WALANG TAKOT...LABANAN NATIN!

Sabado, Setyembre 26, 2009

History of Metro Manila Vendors Alliance, from the newshttp://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=174100

Street vendors convene summit vs MMDA chief
By Romel Bagares (The Philippine Star)
Updated August 31, 2002

They’re not going to take it lying down.
Street vendors, besieged by a war declared by Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Bayani Fernando to clear city sidewalks, convened a historic summit yesterday at the University of the Philippines church in Quezon City to establish the Metro Manila Vendors Alliance (MMVA).
"He is depriving us of our only honest means of livelihood," said Melly Auza, 50, a leader of the 6,000-member Baclaran Christian and Muslim Vendors Association. "We have to fight to survive."
Auza, who sends three children to private colleges, said she and her husband Onie have been unable to sell their wares for a month now because of Fernando’s campaign.
Auza said she sells shoes and umbrellas at a stall near the Light Rail Transit station in Baclaran. She supplemented income from vending by running a small eatery.
She claimed business has become bad since the MMDA began a crackdown on street vendors.
One moment, her stall is open, at another, it is hurriedly closed down because of MMDA enforcers on the prowl. At times, she and her husband have to hide at nearby malls and department stores while an MMDA clearing operation is underway.
"Lately, however, the guards at the mall have been throwing us out," she said. "We later learned that the MMDA chairman had asked the department store owners to keep us out."
The MMVA, convened under the auspices of the militant group Sanlakas and its urban poor ally Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), drew vendor groups from 24 areas in the metropolis.
A joint manifesto issued by the MMVA at the end of the day-long summit said the MMDA, instead of carrying out a "policy of annihilation," should work in hand with local chief executives and the national government to organize vendors, support their cooperatives and involve them in joint socio-economic projects.
While admitting that they have wittingly or unwittingly violated laws and regulations, vendors insisted that they were forced by circumstances.
"For poor people like us, sidewalk vending is an economic necessity not a travesty of laws," the vendors said in the manifesto. "We are not criminals. We find it more detestable to see our government selling all its properties to foreign and private corporations than to see ordinary people selling their merchandise in the streets at a bargain price."
"If the government can afford to talk with armed rebels in the hope of ending the conflict, why can’t they do the same with vendors," it said.
The vendors warned that if Fernando remains undaunted in his terror tactics, "we have no other recourse but to fight back."
Some vendors did not make it to the summit, like those from Cubao and Gracepark in Caloocan, where MMDA enforcers swooped down on their stalls yesterday and hauled their wares unto trucks.

Biyernes, Setyembre 25, 2009

Summit Programme


METRO MANILA VENDORS SUMMIT
August 30, 2002, 10am-4pm
Delaney Hall, Church of Holy Sacrifice, UP Diliman

PROGRAMME

9:00-10:00                     Registration
10:00-10:05                   National Anthem
10:05-10:10                   Invocation
10:10-10:15                   Roll Call of Delegates
10:15-10:30                   Opening Remarks
                                    Mr. Pedring Fadrigon
                                    Chairman, Samahan ng Maliliit na Manininda
                                    ng Fabella, Mandaluyong
10:30-10:45                   Situationer
                                    Mr. Wilson Fortaleza, President, Sanlakas
10:45-11:45                   Local Situation response
                                    Philcoa Vendors Association
                                    Divisoria Vendors Association
                                    Baclaran Muslim Christian Vendors Association
                                    Nepa-Q Mart Vendors Association
                                    Caloocan Federation of Vendors Association
11:45-12:00                   Workshop on Vendors Demand
                                    and Comprehensive Solution

12:00-1:00                     LUNCHBREAK

1:00-1:15                       Reading of Solidarity Message from the
                                    Office of Congressman Augusto Syjuco
1:15-3:30                       Continuation of Workshop grouping
3:30-4:00                       Plenary
4:00-4:30                       Call to Action / Resolutions
                                    Reading of Manifesto
                                    Ka Edwin of Q.C. Hall Vendors Association
                                    Resolutions
4:30-4:45                                   Closing Remarks
                                    Ms. Linda Torres
                                    Makati Fishball Vendors Association

Master of Ceremony
Teody Navea


Imbitasyon sa paglulunsad ng MMVA, Aug. 24, 2002

METRO MANILA VENDORS SUMMIT

Agosto 24, 2002
___________________
___________________
___________________

Minamahal naming _____________,

Mainit na pagbati!

Di kaila sa atin na nitong buwan ng Agosto, sunud-sunod ang panggigipit sa hanay ng maliliit na manininda sa buong Kalakhang Maynila. Ang mga kaganapan ay bunga ng naging hakbangin ng MMDA na pinamumunuan ni G. Bayani Fernando na linisin ang bangketa sa Kamaynilaan at maisaayos daw ang daloy ng trapiko. Iba't ibang porma ng panggigipit ang nararanasan nating maliliit na manininda mula sa kompiskasyon ng paninda, panghuhuli at pagkukulong, panunutok ng baril, pagmumulta at pandedemolis ng mga pwesto at nitong huli ay ang banta ni Bayani Fernando ng pagsusunog sa mga kagamitan natin sa paninda sa pamamagitan ng pagbubuhos ng gasolina.

Panahon na upang harapin natin ang ating mga problema sa kasalukuyan. Manindigan tayo at magkaisa para labanan ang panggigipit sa atin at mapalakas ang ating hanay upang kumilos para maipagtagumpay ang ating mga panawagan at kahilingan.

Magagawa lamang natin ito kung tayo ay magtipon-tipon at magtalakayan para maunawaan at maipwesto ang ating mga posisyon at kahilingan. Kailangan nating itayo ang isang malakas na pormasyon ng mga maliliit na manininda sa Kalakhang Maynila upang marinig ang nagkakaisang boses at makapagbalangkas ng komprehensibong solusyon sa ating mga problema. Ito lamang ang tanging sagot sa nagbibingi-bingihang pinuno ng MMDA.

Kaya't ninanais naming imbitahan kayo sa Agosto 30, Biyernes, mula alas-10:00 ng umaga hanggang alas-4:00 ng hapon upang dumalo sa pangkalahatang pagpupulong ng lahat ng mga lider ng mga maliliit na manininda sa buong Kalakhang Maynila. Gaganapin natin ito sa UP Delaney Hall, UP Church of the Holy Sacrifice.

Dahil sa tinatayang lalaki pa ang posibleng delegasyon ng mga lider ng mga maliliit na manininda, maaari naming ipaabot sa inyo ang kompirmasyon sa pagpipinal ng lugar dalawang araw bago ang Biyernes.

Inaasahan namin ang inyong pagdalo.

Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa task force summit para sa kumpirmasyon ng inyong pagdalo, hanapin sina Tita Flor o Teody sa telepono 4338377 o 4359528.

G. Pedring Fadrigon
Samahan ng Maralitang Nagkakaisa sa Fabella, Mandaluyong

Gng. Filomena Panti
Philcoa Vendors Association

G. Allan Gayoso
Mandaluyong-Kalentong Vendors Association

Gng. Linda de Torres
Makati Fishball Vendors AssociationLunes, Setyembre 21, 2009

Fuel for the Fire - a congressional speech on vendors

FUEL FOR THE FIRE:
KEROSENE FOR A FILIPINO HOLOCAUST

a privilege speech
by REP. AUGUSTO "BOBOY" SYJUCO
2nd District, Iloilo
August 21, 2002

Mr. Speaker, distinguished colleagues:

He was a little man. Possessed of articulacy, some say of charismatic authority, distinctly mad and ruthless. Because the world moved a slight too unhurriedly to stop this little man, he succeeded in gassing over 30 million men, women and children, forcing them to die slow, agonizing deaths in concentration camps and gas chambers.

TIME IN A BOTTLE

They called him, the Führer, Mr. Speaker, and - no matter how we labor to consign him to the darkest, most debased annals of human history, the horror and anguish he inflicted on human scourges collective memory to this day.

I bring to mind recollection of this tyrant, his brutality and the gas that was his number one accomplice - on a day when I should be extolling a Filipino hero whose voice of freedom was stilled on the tarmac 18 years ago. But that Filipino martyr will not rest, Mr. Speaker, if we allow abomination to afflict the people whom he said were worth dying for. And so speak today, I must.

For the tyrant's menacing hoard of gas seeps through time - and thanks to kerosene placed in overeager hands, we have the making of a vile, hideous and despicable Filipino holocaust.

I speak, of course, of the much-publicized campaign of the Metro Manila Development Authority, or MMDA, to rid our thoroughfares of hawkers by pouring kerosene on the wares of street vendors.

KILABOT NA KEROSENE

The purpose of dousing bangketa goods with kerosene is to destroy them so that they cannot be -re-sold. Perhaps, the newly appointed MMDA Chairman explains, inflicting economic losses will discourage hawkers from returning to their self-appointed stations.

In fact, MMDA Chair Bayani Fernando, admits to cringing at the sight of these goods being wantonly destroyed. "Kinikilabutan" is the word he employs.

With good reason, Mr. Speaker, with good reason. Dahil nakakakilabot talaga! Mass destruction of commodities, particularly food, at a time of widespread hunger and even wider-spread poverty, is an act of inhumanity. It assaults sense and sensibility. It is madness. Nay, it is treason!

THE TRUE FACE OF A STREET VENDOR

A hawker or street vendor is an honest Filipino trying to eke out a decent living in these hard times. In all likelihood, he cannot afford the steep rentals imposed on the stalls where we would like to see him ply his trade. That bilao of used clothing or fish or assorted fruit and vegetables is probably all he has to his name.

And by the way, let us not forget that by foregoing excessive rent and thus keeping his prices low, this street vendor is providing public service to a people with diminishing - and still diminishing - purchasing power.

The MMDA calls this street vendor an anarchist who must be stopped, even if they resort - as resort they have - to harsh, pitiless measures.

But what price, oh crusade against anarchy, if we can fan the flames that now reside in the heart of every poor, maligned, hungry and angry Filipino - and yet succeed only in escalating anarchy to insurrection? Have we become so disposed to adding fuel to the fire and driving the less-fortunate to lives of desperation and criminality?

WALANG PERSONALAN?

The end, Mr. Speaker, simply does not justify the means. You can't just say street vending is bad, and then proceed to gas the vendors' wares rapaciously. This kerosene-dousing method is ugly, obnoxious, abhorrent and insensitive. It is a method that violates, and violates willfully, the sacrosanct principle that governance is for the people.

I cannot simply believe that a man of renown compassion like the new MMDA Chairman would countenance such barbarity. I can only theorize that he is anxious to address his new assignment with the zeal and dedication that has characterized much of his career as a public servant. Perhaps, it is his people that have become overly-zealous.

To be sure, the Honorable Chairman can say - and with much conviction, "I do not like dousing goods with kerosene, but it is my job." It is a claim that has been echoed through time, like so: "I do not like sending Jews to the gas chamber, but it is my mission."

Government authority cannot be dismissed with the hackneyed, "Trabaho lang, walang personalan," - for governance is a personal business, Mr. Speaker, which can only be conducted with the consent of the governed. Let no one in this august chamber, in the MMDA and throughout the length and breadth of government forget this truth: governance can only be conducted with the consent of the governed.

And so I must make an appeal in earnest today. Surely, we must not turn a blind eye to such depravities as crime, corruption and terrorism. If we must turn a blind eye, Mr. Speaker, then let us do so to matters of the stomach, which is what this kerosene-inspired holocaust amounts to.

THE PATH TO REASON AND DEMOCRACY

Let us tread the path of sobriety, Mr. Speaker. This is a country that freedom has shaped, anchored as it is on open discussion and consensus-building. Let us endeavor to sit down, respect each other and hear each other out. Kerosene is not the balm we require to soothe wounds we have needlessly inflicted - dialogue and collective effort is.

Let us stop fixing the blame and start fixing the problem. If the problem is steep, commercial rent rates, then let us address it. If the problem is the sheer number of vendors, then let us find mutually acceptable solutions to it, such as issuance of free but color-coded permits, among others.

Mapayapang palitan ng kuro-kuro, hindi gaas, ang tugon sa problema, Chairman Bayani. Surely, a bayani like you will neither countenance disrespect nor wanton destruction of property nor undignified, ugly and obnoxious methods such as this.

I, therefore, move to refer the matter concerning the MMDA's extreme kerosene-dousing tactics for immediate joint investigation by the House Committees on Human Rights, Justice and Public Order and Security.

Thank you, distinguished colleagues. Thank you, Mr. Speaker.

Biyernes, Setyembre 11, 2009

MMVA joins anti-Laiban Dam campaign

PRESS RELEASE
09 September 2009

FDC urges Arroyo: “Do a Cory, stop Laiban Dam.”

QUEZON CITY – As the nation marks the end to the period of mourning for former President Corzazon C. Aquino, members of the Save Sierra Madre Network (SSMN), Freedom from Debt Coalition (FDC), Antipolo Social Action Center, Sanlakas, Bukluran ng Manggagawa sa Pilipinas (BMP), Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralitang Lungsod (KPML), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), Partido ng Lakas ng Masa (PLM), Sagip Sierra Madre Environmental Society Inc. (SSMESI) and water consume group PATTAK staged a protest action in front of the Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) office here, urging the administration of Mrs. Gloria Macapagal=Arroyo to “do Cory” by shelving the proposed construction of the controversial Laiban dam project.

Proposed during the dictatorship regime, the 113-meter high Laiban Dam project was shielved under the administration of Mrs. Aquino due to environmental and financial reasons and opposition from the affected communities. The proposal was revived under Mr. Joseph Estrada’s administration and later aggressively pushed by the MWSS under Mrs. Arroyo.

Swelling opposition to the project led San Miguel corp. President Ramon Ang to announce last September 2 that the company is putting the Laiban project on hold, a sensible move since they cannot do anything until the evaluation of their proposal being conducted by the MWSS is finalized.

For its part, the Freedom from Debt Coalition in a position paper urges the government through the MWSS to conclusively and finally abandon the Laiban Dam project, regardless of how it is proposed to be undertaken, whether as a joint venture project, a congressional loan, or as a state-funded project.

FDC believes that the proposal to proceed with the Laiban Dam project is borne out of a dangerous and flawed decision-making process that (1) was blinded by the dogged fanaticism to pursue large-scale trophy projects, (2) is based on shaky demand projections that encourage increased water consumption as opposed to water conservation, (3) and, neglect globally-accepted concerns and recommendations against large dam-projects.

The Laiban Dam project, if implemented, will not be beneficial to the people and grossly disadvantageous to the government, the group said. It will result in (1) large and direct injury to the local communities within and around the project area, (2) rate increases that are disproportionate to the perceived gains that general consumers will receive from the project, (3) the siphoning of budgetary allocations that are more gravely needed by other water sector concerns, (4) with the government guaranteeing the risks, it will further aggravate the government’s debt stock and indebtedness and its precarious fiscal position.

According to environment groups, the proposed Laiban Dam is located in Mt. Irid-and Mt. Angilo Important Biodiversity Area (IBA), an area declared as hot spot for conservation. Mount Irid and Mt. Angilo are located on the tri-boundaries among the provinces of Bulacan, Rizal and Quezon in the southern Sierra Madre mountains. As a mountain range, these mountains are two of the remaining densely forested areas in Sierra Madre.

Sabado, Setyembre 5, 2009

MMVA, Itinatag - ulat sa pahayagang Taliba ng Maralita - KPML

Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), Itinatag
Ulat ni Greg Bituin Jr., sa pahayagang Taliba ng Maralita, ang opisyal na publikasyon ng Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), isyu ng Hulyo-Setyembre 2002, unang pahina


Bayani Fernando - Pumeste sa Maliliit na Manininda - Tinig ng ZOTO


BAYANIFERNANDO: PUMESTE SA MGA MALILIIT NA MANININDA
ni Teddy Pasion

Nalathala sa Tinig ng ZOTO, ang opisyal na pahayagan ng Samahan ng Mamamayan-Zone One Tondo Organization (SM-ZOTO), Mayo-Oktubre 2002, p. 6

Noong Oktubre 14, 2002 habang naghihintay ako ng masasakyang dyip sa Quezon Blvd. sa tapat ng Sto. Domingo Church ng biglang lumitaw ang mga tauhan ng MMDA at mga pulis lulan ng isang trak. Walang kaabog-abog na nilapitan ang mga maliliit na manininda at walang awang pinaghahampas ang mga panininda at mga kagamitan ng mga ito. Sa kabiglaanan sa pangyayari, tumakbo ang mga vendors at nahiwalay sa kanilang mga kagamitan at panininda, sabay dampot naman ng mga MMDA at mga pulis sa panininda para isakay sa trak. Habang takot na takot na pinagmamasdan ng mga vendors ang kanilang mga kagamitan at panininda na hinahakot ang isang mama naman na malaki ang tiyan na parang butete na malamang na team lider ng MMDA ay panay ang pagmumura at pagbabanta sa mga manininda. Malamang sa isip-isip ko na ang mga paninindang ito ay dadalhin sa isang lugar para sabuyan ng gasolina at sunugin.

Nagtataka ako bakit ginawa sa mga vendors na ito na nagtitinda sa gilid ng building na sira sa Quezon Blvd. at sa gilid ng Sto. Domingo ang malahayup na pandarahas samantalang bata pa lang ako ay nakikita ko na silang nakapwesto doon at hindi naman sagabal sa daloy ng transportasyon at kilos ng mga tao.

Wala na sa katwiran itong pinaggagagawa ni MMDA Chairman Bayani Fernando sa maliliit na mga maninindang ito. Tulad ng marami pang mga vendors sa kalakhang Maynila ay nakakaranas din ng ganitong klase ng karahasan sa pamahalaan ni Gloria Arroyo at ng kanyang tagapangasiwa ng MMDA na si Bayani Fernando dahil lang sa kapritso na linisin at pagandahin ang Metro Manila at igaya sa bayan ng Marikina. Kesehodang maubos ang puhunanan at mawalan ng hanapbuhay ang libo-libong maliliit na manininda sa gilid ng lansangan.

Bakit sobrang karahasan ang ginagawa ni BF sa maliliit na manininda samantalang ang mga ito ay nabubuhay naman sa pagpapawis at ligal na paraan para makaraos sa araw-araw para mabuhay. Hindi ba pwedeng idaan ito sa isang maayos na pag-uusap o negosasyon para humanap ng solusyon at alternatiba para sa mga manininda na tulad ng ginagawa ng ilang alkalde sa Metro Manila. Tama ba na ang solusyon ni Bayani Fernando sa usapin ng mga vendors ay ang mala-Hitler na aksyon? Na ito ay mangahulugan ng matinding karahasan at pagkawala ng pagkakakitaan para mabuhay ng marangal ng mga manininda?

Marahil ito ang sinasabi ni Gloria Macapagal Arroyo at Bayani Fernando na nagpapairal ng isang strong republic o malakas na pamahalaan. Ang walang pakundangan na paglapastangan sa karapatan ng maliliit na mga mamamayan at paggamit ng kamay na bakal kung matitigas ang ulo at lumalaban.

Ang isakripisyo ang kapakanan ng libo-libong maliliit na mga tindero at tindera para lamang interes ng kaayusan at pagiging kumbenyente ng ilang mga mayayaman. Tulad din na isinakripisyo ni Gloria ang milyon-milyong manggagawa para bigyang-daan ang globalisasyon na nagreresulta ng pagkawala ng hanapbuhay at ibayong kahirapan sa mamamayan para lamang sa interes ng mga dambuhalang kapitalista.

Pagkatapos na mapulbos ang mga manininda sa lansangan, ang isusunod naman ay ang demolisyon sa daan-daang libong maralita na nakatira sa mga estero, riles ng tren at mga lupaing publiko. At syempre, tulad ng istorya ng mga vendors, patitikimin din ang mga maralita ng kamay na bakal ni BF sa anyo ng strong republic para lamang sa layuning matanggal ang mga maralita sa Punong Lunsod.

Sa sistema ng umiiral na lipunang ito, walang puwang para mabuhay ang mga mahihirap.